Corona update

Beste dojo-houders en aanbieders van martial arts. Vanaf 29 april mogen kinderen in leeftijdscategorieën, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Hiervoor zijn landelijke protocollen geschreven waarvoor wij de makers zeer erkentelijk zijn.
Natuurlijk dienen wij rekening te houden met de noodverordening van de eigen veiligheidsregio.

De protocollen zijn terug te vinden op: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Uiteraard is het de individuele dojo en dojo-houder die de daadwerkelijke uitvoering en herstart vorm gaat geven.
Aikido Dojo Niseikan wenst iedereen veel succes en gezondheid toe met de mogelijke “voorzichtige” herstart voor de jeugd👍🏻